ÜST KURUL
http://www.erciyes.edu.tr/images_ana/anasayfa_r1_c1_2014.jpg
 
 
 
 
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu; birimler arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla
Üniversite bünyesinde oluşturulan ve en az 15 kişiden oluşan kuruldur.
 
Üst kurul başkanı Rektör / Rektör Yardımcısı'dır. Sekretarya ise İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü tarafından yürütülür.
Üst kurul üç ayda bir toplanır, Kurul Başkanı veya üyelerinin üçte birinin teklifi ile olağanüstü de toplanabilir.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Üyeleri :
a) Rektör / Rektör Yardımcısı,
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERİGEM) Müdürü,
c) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü,
ç) Diş Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü,
d) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı,
e) İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü,
f) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden bir işyeri hekimi,
g) Sivil Savunma Uzmanı,
ğ) Üniversitede en fazla üyeye sahip iki kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının birer temsilcisi,
h) Yönetim temsilcileri (iki kişi) ve çalışan temsilcileri (üç kişi) nden oluşan toplam beş kişi,
ı) İlçe kampüslerinden birer Yönetim Temsilcisi.
 
Üst kurulun görevleri :
a) Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejilerini belirlemek,
b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki Üniversite’nin öncelikli ihtiyaçlarına karar vermek,
c) Kurul kararlarını değerlendirmek,
d) İhtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlamak,
e) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının veya tehlikelerin sebepleri ve alınabilecek önlemler konusunda
    gerekli çalışmaları koordine etmek,
f) Kurulların yıllık raporlarını değerlendirerek, Üniversite Yönetimine önerilerde bulunmak,
g) İş sağılığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki gelişmeleri takip etmek.
 
(Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi Madde : 7)