İSG ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                     http://eruisgm.erciyes.edu.tr/Images/erulogo.png 
Öğr. Gör. Hatice ÖZDEMİR
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 3. Kat Melikgazi / Kayseri
Tel: +90 352 2076666 (10054) Faks : +90 352 437 11 40
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
 
Şube Müdürlüğü, tüm birimlerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ikincil mevzuattan doğan şartların yerine getirilmesi ayrıca birimler ve yürütülen çalışmalar arasında koordinasyonun sağlaması amacıyla kurulmuştur.
 
Genel Yükümlülükler
  • Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ vb. ilgili mevzuatın düzenlemelerini takip etmek ve ilgili tüm birimlere duyurmak,
  • Mevzuat hükümlerinin uygulanması konusunda üniversite birimlerini bilgilendirmek,
  • Birimlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini (isg-katip programı ile) yerine getirmelerini izlemek ve öneride bulunmak,
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Merkezi (ERİGEM) tarafından çalışanların eğitim ve/veya diğer faaliyetlerinin yapılmasının koordinasyonunu sağlamak,
  • Üniversite ile ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecek bildirim, yazışma ve işlemleri yürütmek, alt işveren (taşeron) hizmeti veren birimlere, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önerilerde bulunmak,
  • Yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak üniversite yönetimini bilgilendirmek ve onaylarını almak,
  • Birimlerden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili (iş kazaları, meslek hastalıkları, ramak kala bildirimleri vb.) bilgileri istemek,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında birimlerde kurulmuş olan iş sağlığı ve güvenliği kurullarının koordinasyonunu sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda dış kuruluşlar ile iş birliği yapmak amacıyla gerekli olan süreçlerin oluşturulmasını, planlanmasını, uygulanmasını sağlamaktır.
(Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi Madde 8)