ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ
6331 sayılı kanunda İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan “çalışan temsilcisi” olarak tanımlanmıştır.
İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:
  a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
  b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
  c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
  ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
  d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
  e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.
Çalışan temsilcisi ile ilgili tebliğe -İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ- mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. 
Erciyes Üniversitesinde tüm birimler için çalışan temsilcileri seçimleri ve/veya görevlendirmeleri yapılmıştır.
Çalışan Temsilcisi İsim Listesi İçin TIKLAYINIZ.