İŞ KAZASI BİLDİRİM

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14. Maddesi ile, işyerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının işveren tarafından kaydının tutulması, incelenmesi ve bildiriminin yapılması zorunlu hale gelmiştir.

(1)Birim yöneticilerinin; meydana gelen;

  • “İş Kazaları”nı, kazadan sonraki 3 iş günü içinde,
  • “Meslek Hastalıkları”nı, kendilerine bildirilmesiyle (sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından) birlikte, öğrendikleri tarihten itibaren 3 iş günü içinde

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. 

Tanımlar, tutulacak kayıtlar, raporlar ve daha fazla bilgi için “Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulama Yönergesi”ne bakabilirsiniz.

Bildirimler "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu" ile yapılır.

“İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu”na  "BELGE ve FORMLAR" sekmesinden ulaşabilirsiniz.