Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli Program Akışı

Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına göre hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” iş hayatında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kanun ile kamu ve özel ayrımı olmaksızın ve çalışan sınırına bakılmaksızın tüm sektörler kapsam altına alınırken önlemeyi önceleyen proaktif bir yaklaşım benimsenmiştir. Ancak, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uyum ve uygulanmasında özel sektörde kayda değer bir sorun yaşanmazken, kamuda yorum farklılıkları, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin henüz görevlendirilmemiş olması (1 Temmuz 2016 da başlayacak) gibi sebeplerle uygulama birliği sağlanamamıştır.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen uygulama farklılıklarının sebepleri ve sonuçlarının tartışılması gerekmektedir. Konuya ilişkin bir tartışma ortamı oluşturmak için Üniversitemiz ev sahipliğinde 17 Mayıs 2016 Salı günü İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda ana teması "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği " olan Panel düzenlenecek ve iş sağlığı ve güvenliğinde tarafların görev ve sorumlulukları, kamu kurumlarda yürütülen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, kamuda çalışan iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma şekilleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır. 

Program akışına ulaşmak için tıklayınız.