Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği, ERÜ’de Masaya Yatırıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve  İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından “Kamuda İş Salığı ve Güvenliği” adlı panel düzenlendi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele; Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Doğan, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şükrü Su, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Öğr. Gör. Hatice Özdemir ile kamu kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği birim yetkilileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şükrü Su, iş kazalarının çözümü için eğitim temelli bir yasal düzenlemenin şart olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Su, “Günümüzde teknoloji sanayileşmeyi hızlandırmakta ve bununla birlikte oluşan katma değer toplumların refah düzeyini yükseltmektedir. Ancak bu değişmeyle birlikte teknoloji, çevreyi ve çevreyle birlikte çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit etmektedir. Gelişmiş ülkeler yasal önlem, toplumsal eğitim ve bilinçlendirme ile sorunun çözümü için çaba sarf ederek yol almış bulunmaktadır. Ancak bizim gibi ülkeler yani sanayileşmesini henüz tamamlayamamış ülkeler, bir başka deyişle eğitim ve denetim sistemlerinin yeterli düzeyde olmadığı ülkelerde, gayretler istenilen düzeyde olmamakta ve ilerleme de yavaş olmaktadır. Tabi ki problemin çözümü için eğitim temelli bir yasal düzenleme şart. Çünkü bu konularda eksiklikler bir araya geldiğinde iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi insan ve toplum yaşamını ilgilendiren ve tehdit eden birçok olumsuz sonuç ortaya çıkmakta” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak ise yeni medeniyetlere kapı açabilmemiz için öncelikle bireylerin sosyal güvenliğinin teminat altına alınması gerektiğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Apalak, “Tarihi bir süreç içerinde baktığımızda toplumun temel taşını oluşturan bireylerdir. Dolayısıyla bireylerin hem ruh sağlığı, hem de fizyolojik sağlıkları, sosyal güvenliklerinin ve çalışmış oldukları ortamlarda ki güvenliklerinin sağlanması büyük bir zorunluluk olduğu gibi, teminat altına alınması da gerekiyor. Dolayısıyla devlet kavramı özellikle toplum içerisinde ki bireyin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Bizlerin daha sağlıklı bir toplum geliştirebilmesi ve yeni medeniyetlere kapı açabilmemiz için öncelikle bireyin sosyal güvenliğiyle, çalışma şartlarında iş sağlığı ve güvenliği için önlemler alarak, kanunlar oluşturarak, arzu ettiğimiz noktaya geldik” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelde iş sağlığı ve güvenliğinde tarafların görev ve sorumlulukları, kurumlarda yürütülen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, kamuda iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma şekilleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuları enine boyuna tartışıldı ve bir sonuç bildirgesi hazırlandı.

Panelden fotoğraflar: